Välkommen till StorKöksGruppen Syd Svenska AB

Vi installerar och bygger kompletta maskinparker och inredningar till alla typer av restauranger och storkök. Vi samarbetar med alla ledande leverantörer av storköksutrustning och på så sätt erbjuder vi kompletta lösningar till alla våra kunder.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Er leverantör av storköksinredningar

Vi utför arbeten både på entreprenadnivå samt vid försäljning av enstaka maskiner eller inredningar. Idag är vi sex medarbetare på företaget som arbetar med allt från nyproduktion till om- och tillbyggnad av redan befintliga lokaler.

Vår verksamhet har pågått utan avbrott sedan 1990. Vårt huvudsäte är i Alingsås. Vi erbjuder alltid lokal garantiservice på utförda leveransen. Vi är inte geografisk bundna utan agerar där våra kunder finns.

storkoksgruppen-personal

Leverantör av storköksutrustning

\

Kontaktperson

\

Snickerier

\

Projekteringar

\

Utbildningar

Vi samarbetar med

\

Auktoriserade serviceföretag

\

Arkitekter

\

Kökskonsulter

\

AutoCAD

Vi samarbetar med

\

Auktoriserade serviceföretag

\

Arkitekter

\

Kökskonsulter

\

AutoCAD